Bendrabutis

Norintys gyventi bendrabutyje prašymus dekano vardu pristato priėmimo komisijai (CR204) arba savo fakulteto dekanatui. Fakultetuose prašymus nagrinėja dekano paskirti darbuotojai. Gyvenamosios vietos paskyrimas įteisinamas fakulteto dekano potvarkiu.

Informacinėje duomenų bazėje atsiradus bendrabučio vietos skyrimo potvarkiui, būsimasis gyventojas kreipiasi į UAB ,,ECONOMUS atsakingus darbuotojus dėl nuomos sutarties sudarymo.

Nuomos sutarties sudarymui:

Apgyvendinimo sutartis.

Šeimyninis bendrabučio kambarys toks, kurio bent du gyventojai yra susiję tarpusavyje santuokiniais ar jiems prilygstančiais ryšiais, arba kuriuose gyvena vaikų, arba giminaičiai.

Kaip gauti vietą šeimyniniame bendrabutyje?

1 žingsnis. Jei nori gyventi šeimyniniame bendrabutyje prašymus VGTU Studentų atstovybės vardu ir dokumentų, suteikiančių gauti šeimyninį bendrabutį, kopijas pristatyk VGTU Studentų atstovybės centrinėje būstinėje (Plytinės g. 7A).
2 žingsnis. Prašymus nagrinėja VGTU SA prezidento įgaliota komisija.
3 žingsnis. Kai iš VGTU Studentų atstovybės gauni atsakymą, kad tau paskirta vieta šeimyniniame bendrabutyje, turi nueiti į savo dekanatą, kur ManoVGTU sistemoje užregistruojamas šeimyninio bendrabučio gavimas.
4 žingsnis. Apie bendrabučio skyrimą pažymima ManoVGTU informacinėje sistemoje.
5 žingsnis. Vykti į Economus (Saulėtekio al. 25) ir pasirašyti nuomos sutartį.
6 žingsnis. Nuomos sutarties sudarymui reikia turėti:

 • asmens dokumentą;
 • dvi foto nuotraukas dokumentams;
 • dokumentą, patvirtinantį avansinio mokesčio sumokėjimą
 • atsiskaitomąją sąskaitą.

 

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti norint gauti šeimyninį kambarį:

 1. Prašymas
 2. Paso kopijos
 3. Santuokos liudijimo kopija (arba jam prilygstantis dokumentas) (giminaičiams pateikti nereikia)
 4. Esant vaikams jų gimimo liudijimo kopijas (tik pagimdžiusioms)
 5. Būsimų mamų pažymą apie nėtumą (tik besilaukiančioms vaiko)
 6. Notariškai patvirtinti tėvų sutikimai

  Prašymas šeimyniniam bendrabučiui gauti

Prioriteto balai:

*Nenagrinėjama

 

Šeimyninių bendrabučių skyrimo tvarka

 1. Studentui vietą šeimyniniame bendrabutyje įsakymu skiria VGTU SA prezidentas. Įsakyme nurodomas šeimos (gyventojų) skaičius, jų vardai ir pavardės bei leidimo gyventi bendrabutyje laikotarpis. Laikotarpio pabaiga negali viršyti jo studijų pabaigos.
 2. Šeimyninių bendrabučių nuomos sutartys sudaromos vieneriems metams.
 3. Studentai, prašymus šeimyniniams bendrabučiams gauti, turi teisę pateikti bet kuriuo studijų laikotarpio metu.
 4. Šeimyninį bendrabutį gali gauti giminaičiai.
 5. Studentai, prašymus šeimyniniams bendrabučiams gauti, dokumentus pateikia VGTU SA centrinėje būstinėje (Plytinės g. 7A). VGTU SA turi teisę prašyti papildomos informacijos apie prašymus pateikusius asmenis.
 6. Studentai, kurie prašo vietos šeimyniniame bendrabutyje, atsakymą iš VGTU SA gauna ne vėliau kaip per savaitę.
 7. Jei VGTU SA suteikia kambarį, vienam iš sutuoktinių/giminaičių šeimyninį kambarį potvarkiu skiria atitinkamo fakulteto dekanatas. Šiuo atveju (kai potvarkyje pažymėta, kad skiriamas šeimyninis kambarys), sumažėja ne fakulteto, o VGTU SA disponuojamų laisvų kambarių skaičius.
 8. Gavęs vietą šeimyniniame bendrabutyje, studentas turi apsigyventi joje per 12 darbo dienų. Neapsigyvenęs per nurodytą laiką asmuo, netenka teisės į bendrabutį.
 9. Nuomos mokestis šeimyniniuose bendrabučiuose mokamas kas mėnesį.
 10. Studentas gali pratęsti šeimyninių bendrabučių nuomos sutartį.

Šeimyninių bendrabučių tvarka parengta pagal Vilniaus Gedimino technikos universiteto bendrabučiių vietų skirstymo ir skyrimo tvarkos aprašą patvirtintą 2006 m.birelio 23 d. Rektoriaus įsakymas Nr. 415.

Prieš pasiraant sutartį būtinai susipažink su Bendrabučių vidaus tvarkos taisyklėmis.
Po sutarties pasirašymo tu jau esi visateisis bendrabučio gyventojas.