Egzaminai

Bendra informacija apie egzaminus

Egzaminas – viena iš žinių ir gebėjimų vertinimo formų Vilniaus Gedimino technikos universitete.

Egzaminų sesija – studijuotų dalykų (modulių) baigiamųjų atsiskaitymų laikotarpis, kurio metu vertinamos visos studento studijuojant dalyką įgytos žinios ir gebėjimai.

Egzaminai E1 laikomi iki sesijos pradžios. Egzaminai E laikomi per sesiją.

Studento žinios ir gebėjimai egzaminų sesijos metu vertinami tik tada, kai jis per semestrą yra įvykdęs dalyko modulio apraše numatytus tarpinio vertinimo reikalavimus ir užduotis.

Dėstytojai egzaminų „E1“ laikymo laikotarpiui paskelbia ne mažiau kaip dvi atsiskaitymų ir darbų priėmimo datas, paskaitų tvarkaraštyje dalyko pratyboms numatytu laiku. Egzaminų „E1“ rezultatai į UIS sesijos rezultatų duomenų bazę įrašomi per penkias kalendorines dienas po egzamino, bet ne vėliau kaip iki sesijos pradžios.