Reklama VGTU

Kviečiame Jūsų įmonę reklamuotis mūsų universitete.  Akivaizdus reklamos mūsų universitete privalumas – palanki kaina bei puikiai prieinama pageidaujama auditorija.

Studentų atstovybė rūpinasi studentų akademinių ir pilietinių teisių gynimu, taip pat kiekvienais metais organizuoja įvairius švietėjiškus, kultūrinius, pramoginius, sportinius renginius. Siūlome tapti šių renginių rėmėjais.

Kontaktiniai asmenys:

Tomas Janonis
Rinkodaros komiteto vadovas
Tel. nr.: +370 611 33118
El. paštas: janonis@vgtusa.lt

Tautvydas Šakalys
Rinkodaros komiteto vadovas
Tel. nr. +370 623 29686
El. paštas: t.sakalys@vgtusa.lt