Reklama VGTU

Kviečiame Jūsų įmonę reklamuotis mūsų universitete. Akivaizdus reklamos mūsų universitete privalumas – palanki kaina bei puikiai prieinama pageidaujama auditorija.

Studentų atstovybė rūpinasi studentų akademinių ir pilietinių teisių gynimu, taip pat kiekvienais metais organizuoja įvairius švietėjiškus, kultūrinius, pramoginius, sportinius renginius. Siūlome tapti šių renginių rėmėjais.

Kontaktinis asmuo:

Lukas Makšimas
Rinkodaros komiteto vadovas
Tel. nr.: +370 614 59494
El. paštas: maksimaslukas@gmail.com