D.U.K.

Ar galiu laikyti egzaminą kitu metu, jei nustatytu metu negalėjau atvykti į egzaminą?

Jei studentas dėl pateisinamų priežasčių negali laikyti egzamino sesijos metu, dekanas nustato naują laikymo terminą, atidėdamas sesiją dekano potvarkiu, kuris įforminamas studentų duomenų bazėje.

*P.S. Magistrantai, kurių studijos organizuojamos ciklais, kiekvieno dalyko egzaminą iki sesijos pabaigos gali laikyti tik vieną kartą.

Ką daryti, jeigu parašius egzaminą manęs netenkina gautas pažymys?

Tau reikėtų teikti apeliaciją. Apeliuoti galima tiek dėl teigiamų tiek dėl neigiamų žinių įvertinimų. Tačiau, prieš rašant apeliaciją turi būti susipažinęs su ištaisytu savo darbu bei aptaręs klaidas bei žinių įvertinimą su egzaminavusiu dėstytoju.

*Jei nežinai, kaip reikia rašyti apeliaciją, drąsiai kreipkis į studentų atstovybę, visada padėsime.

Jeigu neišlaikiau egzamino, ar turiu galimybę jį perlaikyti? Kiek galimų perlaikymų turėčiau?

Neišlaikęs egzamino turi teisę į vieną nemokamą perlaikymą, tačiau, jei nepasisektų ir perlaikymo metu nenusimink, dar turi galimybę išvengti akademinės skolos užsiregistruodamas į egzamino laikymą komisijoje, kuris tau kainuotų 30 €.

Kiek kainuoja egzamino perlaikymas komisijoje? Kaip ir kur už jį susimokėti?

Egzamino laikymas komisijoje kainuoja 30 €. Nuėjus į fakulteto dekanatą gausi sąskaitos apmokėjimo kvitą, kurį pateikęs banke turėsi susimokėti. Susimokėjus banke teks grįžti į fakultetą ir pristatyti sąskaitos apmokėjimo kvitą.

Kada vyksta egzamino perlaikymai?

Egzamino perlaikymai vyksta po sesijos. Perlaikymų datos yra skelbiamos katedrų puslapiuose bei iškabinamos jų skelbimų lentose.

*P.S. Į perlaikymus būtina užsiregistruoti egzaminuojančio dėstytojo katedroje.

Ką daryti, jeigu esu neprileidžiamas prie egzamino?

Studentai, norintys gauti leidimą laikyti egzaminą, ginti kursinį darbą per antrą pakartotinį egzamino laikymą, rašo prašymą dekanui. Dekanas studento prašyme pažymi dydį įmokos, kurią studentas turi sumokėti banke. Kai studentas praneša apie sumokėtą įmoką universiteto nustatyta tvarka, dekanatas išduoda dekano leidimą laikyti egzaminą per antrą pakartotinį egzamino laikymą.

Kiek daugiausiai akademinių skolų gali turėti studentas?

Studentas turintis daugiau nei dvi akademines skolas yra braukiamas iš studentų sąrašų arba užsiregistruoja kartoti kursą kaip studentas mokantis pilną studijų kainą.

Kiek kainuoja  vienas kreditas?

Kaina priklauso nuo studijų krypties. Kūrybininių industrijų ir Pramogų industrijų apytikslė vieno kredito kaina yra 21 €, tuo tarpu Renginių inžinerijos – 37 €.

Ar pasiėmus akademines atostogas netenku studento statuso?

Tikrai ne. Išėjęs akademinių atostogų neprarandi nei studento statuso, nei teisės po akademinių atostogų tęsti studijas valstybės finansuojamoje studijų vietoje, jeigu joje studijavai išeidamas akademinių atostogų.

Kaip ir kada galiu pasiimti akademinies atostogas?

Norėdamas išeiti akademinių atostogų turi parašyti pagrįstą prašymą universiteto rektoriui. Gali teikti prašymą dėl ligos, nėštumo, mažamečio vaiko priežiūros ar asmeninių priežasčių. Prašymas teikiamas ne anksčiau kaip antrame kurse. Įprastai prašymai teikiami iki egzaminų sesijos.

Norėčiau pakeisti studijų kryptį, ką tokiu atveju daryti?

Turėtum baigti einamąjį semestrą be akademinių skolų ir raštu kreiptis į to paties fakulteto arba kito Universiteto fakulteto, kuriame nori studijuoti dekaną ar kitos aukštosios mokyklos studijas administruojantį padalinį ne vėliau kaip likus 10 dienų iki naujo studijų semestro pradžios. Prašyme leisti pakeisti studijų programą turi nurodyti studijuojamą ir norima studijuoti programą, taip pat pateikti dokumentus, reikalingus studijų rezultatams įskaityti.

Ką daryti, jeigu laiku neatsiskaičiau dėstytojo užduotų darbų?

Tau reikėtų tartis su dėstytoju dėl galimybės juos atsiskaityti. Dėl neatsiskaitytų užduočių gali būti neprileidžiamas prie egzamino.

Kas ir kaip gali gauti stipendijas?

Studentas gali gauti skatinamąją stipendiją (jos skiriamos už gerus studijų rezultatus, atsižvelgiant į stipendijų fondą bei studijų rezultatus) ir vardinę stipendiją (skiriama rektoriaus įsakymu už išskirtinius studijų, sporto ar mokslo srities pasiekimus).

*Stipendija pervedama į asmeninę banko sąskaitą, pateiktą VGTU Finansų direkcijai (SRC 424 kab.)

Ką daryti pametus/praradus LSP?

Apie prarastą LSP turi raštiškai pranešti LSP koordinatoriui, ir užsisakyti naują ww.lsp.lt *Daugiau informacijos apie LSP rasi čia : https://www.lsp.lt/pagalba/

 

Norėčiau dalyvauti ERASMUS programoje, ką reikėtų daryti? Kokios yra sąlygos norint patekti į šią programą?

Iš tiesų tai nėra sudėtinga, tokią teisę turi kiekvienas VGTU studentas. Tam tereikia dalyvauti atrankoje išvykti studijoms pagal Erasmus+ programą. Ji vyksta vasario – kovo bei rugsėjo – spalio mėnesiais. Atranką sudaro elektroninės paraiškos pateikimas, prioritetinės eilės sudarymas atsižvelgiant į kiekvieno fakulteto atrankos kriterijus, atrankos pokalbiai fakultetuose, rezultatų skelbimas.

*Plačiau apie tai: http://www.vgtu.lt/tarptautiskumas/-tarptautines-galimybes-studentams/-studijos-uzsienyje/510#34291 .

Kur galiu rasti laisvai pasirenkamų dalykų sąrašą?

Šį sąrašą rasite puslapyje www.mano.vgtu.lt.

Kas bus jei nerasiu vietos praktikai?

Čia tau padės pats universitetas. Dėl papildomos pagalbos ieškant praktikos gali kreiptis į fakulteto dekanatą.

Ar įmanoma apsiginti kursinį darbą per perlaikymus, jei iki egzamino jo neparuošiau?

Iš esmės, tai yra įmanoma, tačiau dėl detalesnės informacijos reikia kalbėtis su katedra.

 Kas būna, jei neparašai ar neapsigini kursinio darbo?

Jeigu taip atsitinka, gauni akademinę skolą ir kitais metais ją reikia išsilaikyti.

Kur bus paskelbta, kada vyksta egzaminai, atidėti dėl ligos?

Egzaminai, atidėti dėl ligos, vyksta dėstytojo ir studento sutartu laiku. Taip pat, egzamino laiką gali nustatyti ir dėstytojo katedros vedėjas.

Kada reikės laikyti egzaminą, jei per pavasario semestro sesiją susirgau? Ar rugsėjo pradžioje, ar pasveikus birželio mėnesį?

Egzaminą galėsi išsilaikyti iki birželio 30 d.

Manęs netenkina egzamino įvertinimas. Ar įmanoma būtų kaip nors peržiūrėti savo darbą?

Darbą galima peržiūrėti susitarus su dėstytoju.

Ar man praneš, kad apeliacija patenkinta arba atmesta?

Taip.

Kada vyksta egzamino perlaikymai?

Iškarto po egzaminų sesijos. Perlaikymai trunka dvi savaites.

Ką daryti susirgus perlaikymo metu?

Pranešti dekanatui ne vėliau, kaip per tris darbo dienas ir atnešti neatvykimą pateisinantį dokumentą.

Jei iš pirmo semestro turiu skolą ir per perlaikymą taip pat nepavyko. Ar turiu dar progą rugsėjo mėnesį tą dalyką perlaikyti nemokamai?

Ne, tokiu atveju teks kartoti kursą ir susimokėti už dalyko kreditus.

Ką daryti, jei man tą pačią dieną yra dviejų egzaminų perlaikymas? Ar galima kurį nors egzaminą laikyti kitu metu? Kur tokiu atveju kreiptis?

Kiekvieno egzamino perlaikymui yra skiriami du laikai. Tad turėtum susiderinti.