Atstovavimas fakulteto lygmeniu

Fakulteto taryba

Aukščiausias fakulteto savivaldos institucija, kuri priima nutarimus bei sprendžia klausimus susijusius su studijų organizavimu, moksline, finansine ir ūkine veikla. Sustabdo dekano ir fakulteto padalinių vadovų sprendimų vykdymą, jeigu jie prieštarauja VGTU statutui ar kitiems norminiams aktams. Siūlo rektoriui fakulteto dekano kandidatūrą. Svarsto fakulteto dekano pateiktą metinę veiklos ataskaitą bei tvirtina parengtą fakulteto pajamų ir išlaidų sąmatos projektą. Siūlo Senatui kandidatus pedagoginiams ir garbės vardams gauti.

Atstovas: Gintarė Gaubytė (PI, III kursas).

 


Atestacijos ir konkursų komisija

Komisijos posėdžiai yra šaukiami baigiantis dėstytojo bei fakulteto sutarčiai. Posėdžio metu vertinant dėstytojo veiklą įvairiose srityse sprendžiama, ar pratęsti darbo sutartį su dėstytoju.

Atstovas: Beatričė Vincaitytė (KI, III kursas).

Studijų komitetas

Tai akademinis organas, sudarytas iš programos dėstytojų, socialinio partnerio bei dviejų studentų atstovų. Bent kartą per semestrą vyksta SPK posėdžiai, kuriuose sprendžiami svarbūs studijų programai klausimai.

Atstovas: Eglė Stankutė (KI, IV kursas).

I-osios pakopos studijų programos Kūrybinės industrijos komitetas

Atstovai: Miglė Tuganauskaitė (KI, III kursas) ir Vaiva Gasiūnaitė (KI, II kursas).

I-osios pakopos studijų programos Pramogų industrijos komitetas

Atstovai: Viktorija Vasiljeva (PI, III kursas) ir Adelė Liudkevičiūtė (PI, III kursas).

I-osios pakopos studijų programos Renginių inžinerija komitetas

Atstovai: Judita Januškevičiūtė (RI, II kursas) ir Matas Taujenis (RI, II kursas).

 

II-osios pakopos studijų programos Kūrybos visuomenės komunikacija komitetas

Atstovas: Liudmila Ieva Akelytė (KVK)