Veikla

Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų atstovybė Kūrybinių industrijų fakultete (VGTU SA KIF)  –  tai nevyriausybinė, ne pelno siekianti, savarankiška bei savanoriška organizacija, atsakingai atstovaujanti Kūrybinių industrijų studentų interesams bei vienijanti jaunatviškus, veržlius ir originalius studentus visame fakultete.

VGTU SA KIF įkurta 2012 metų balandį. Tai jauniausia fakultetinė studentų atstovybė universitete. Šiame padalinyje nuolat dirba apie 30 kūrybingų bei iniciatyvių studentų iš viso fakulteto, kurie savo atsakingu bei nuoširdžiu darbu stengiasi pagerinti fakulteto studentų socialinį bei akademinį gyvenimą.

Besivadovaudami bendru VGTU studentų atstovybės šūkiu ,,VGTU SA – už studentišką rytojų!“ VGTU SA KIF visuomet ieško geresnių sprendimų tobulinti atstovavimo mechanizmą. Todėl organizuodami darbus yra pasiskirstę į 3 komitetus – socialinių ir akademinių reikalų, ryšių su visuomene bei rinkodaros. VGTU SA KIF komandai vadovauja pirmininkas, kuris yra atsakingas už efektyvaus bei kokybiško VGTU SA KIF darbo užtikrinimą bei yra pagrindinis „tiltas“ tarp fakulteto studentų ir administracijos.

VGTU SA KIF strateginiai tikslai

  • Tinkamai atstovauti KIF studentus akademiniuose procesuose;
  • Kurti KIF studentams palankesnę socialinę bei akademinę aplinką;
  • Rūpintis, kad KIF studentus pasiektų reikalinga ir aktuali informacija;
  • Kasmet organizuoti įvairius švietėjiškus, kultūrinius, pramoginius renginius;
  • Būti grandimi tarp KIF studentų ir dėstytojų;
  • Kurti studentišką rytojų!

 

 

VGTU SA KIF veikla:

VGTU SA KIF nagrinėja visų fakulteto studentų skundus, prašymus, gina jų interesus universiteto posėdžiuose bei atstovauja jiems tiek už fakulteto tiek už universiteto ribų.

VGTU SA KIF visuomet padeda integruotis pirmakursiams į universiteto gyvenimą: vykdo kuratorių ir seniūnų programas, organizuoja „Fux’ų“ stovyklas bei „apdovanoja“ nepamirštamu krikštu, po kurio pirmakursiai, atlaikę paruoštus išbandymus, tampa tikrais studentais.  Taip pat rūpinasi viso Kūrybinių industrijų fakulteto studentų kultūriniu gyvenimu, siekia, kad KIF studentų laisvalaikis būtų prasmingas ir įdomus.

Visa VGTU SA KIF veikla orientuota į pagalbą fakulteto studentams, tad skatina juos nebijoti reikšti savo nuomonės, visuomet kreiptis, susidūrus su bėdomis, iškilus klausimams ar turint kitų pastebėjimų. Nepamiršk – kiekvienas studentas čia yra laukiamas – tiek ieškantis atsakymų į jam rūpimus, svarbius klausimus, tiek turintis idėjų ir noro jas įgyvendinti.

VGTU SA KIF laukia tavęs kiekvieną dieną  VGTU Kūrybinių industrijų fakultete  (Pylimo g. 26/1), 120 kab.