Komitetai

Socialinių ir akademinių reikalų komitetas (SARK)

Socialinių ir akademinių reikalų komitetas stengiasi, kad kiekvienas studentas būtų patenkintas studijų kokybe, dėstytojo darbu, egzaminavimo tvarka, stipendijų skyrimo tvarka, bendrabučių ir kitais klausimais. Taip pat užsiima projektų veikla: projektų rašymu, esamų projektų priežiūra bei naujų projektų fondų paieška, bendradarbiauja su kitomis VGTU SA F. Komiteto nariai teikia pasiūlymus VGTU SA Valdybai dėl socialinių ir akademinių klausimų atstovavimo nacionaliniu lygmeniu ir dalyvauja nacionalinėse studentų organizacijose. Šis komitetas prireikus organizuoja konferencijas studentams, jei iškyla klausimų susijusių su akademinės ar socialinės tvarkos pokyčiais.

Pagrindinės socialinių ir akademinių reikalų komiteto funkcijos:

 • studentų konsultavimas įvairiais akademiniais ir socialiniais klausimais;
 • nuolatinis studentų skundų nagrinėjimas ir sprendimas;
 • siūlymų socialiniais ir akademiniais klausimais teikimas universiteto lygmeniu;
 • studentų socialinės ir akademinės srities gerinimas;
 • projektų rašymas bei vykdymas;
 • naujų galimų fondų paraiškoms teikti paieška;
 • bendradarbiavimas su kitomis VGTU SA F.

Šiuo metu komiteto koordinatorė  yra Miglė Palilionytė.

Ryšių su visuomene (RsV) komitetas

Ryšių su visuomene (RsV) komitetas yra atsakingas už VGTU SA įvaizdžio formavimą, jis kuria organizacijos „veidą“, informuoja studentus apie atstovybės ir universiteto veiklą. Komiteto nariai dalinasi informacija tam pasitelkdami tiek vidines, tiek išorines informacijos sklaidos priemones. RsV nariai rašo straipsnius apie universiteto ir Studentų atstovybės įvykius, bendrauja su įvairiomis organizacijomis, žiniasklaida. Šis komitetas prižiūri VGTU SA internetinius puslapius, pateikia jame studentams aktualią informaciją.

Pagrindinės ryšių su visuomene komiteto funkcijos:

 • Atstovybės veiklos viešinimas;
 • Atstovybės įvaizdžio formavimas;
 • Studentų konsultavimas;
 • Bendradarbiavimas su žiniasklaidos priemonėmis;
 • Bendradarbiavimas su kitais universitetais, organizacijomis;
 • Atstovybės veiklos tęstinumas;
 • Informacinių kanalų priežiūra ir tobulinimas;
 • Informacijos viešinimo kokybės gerinimas.

Šiuo metu komiteto koordinatorius yra Vilius Grigaliūnas.

Rinkodaros komitetas

VGTU SA rinkodaros komiteto pagrindinė funkcija yra lėšų pritraukimas. Rinkodaros komitetas rengia sutartis su reklamos užsakovais, platina reklamą universitete ir VGTU SA tinklapyje. Komiteto nariai aktyviai bendradarbiauja su verslo sektoriumi ir nuolat kuria naujus projektus, kurie naudingi tiek SA, tiek studentams. Kiekvienas plakatas, kurį matome universitete yra rinkodaros komiteto rūpestis.

Pagrindinės rinkodaros komiteto funkcijos:

 • Lėšų atstovybėje pritraukimas;
 • Rinkodaros strategijos tobulinimas;
 • Bendradarbiavimas su verslo sektoriumi;
 • Kova su nelegalia reklama.

Šiuo metu komiteto koordinatorius yra Markas Bruževičius.

Žmogiškųjų išteklių valdymas

Šias pareigas užimantis žmogus atsakingas už naujų narių pritraukimą ir jų kompetencijos ugdymą. Žmogiškųjų išteklių koordinatorius rengia mokymus studentų atstovams ir patiems studentams, kuria darbingą atmosferą organizacijoje, rūpinasi komandos tvirtumu bei motyvuoja ją.

Pagrindinės žmogiškųjų išteklių valdymo ir mokymų funkcijos:

 • Naujų narių pritraukimas į VGTU SA;
 • VGTU SA narių vieningumo ir tarpusavio bendradarbiavimo skatinimas;
 • Organizacijos narių žinių vertinimas;
 • VGTU SA narių motyvacinės sistemos kūrimas;
 • Neformalaus dėstytojų ir studentų bendravimo iniciatyvos;
 • Bendravimas su būsimaisiais studentais (atvirų durų dienos, paroda „Mokymasis. Studijos. Karjera“);
 • Narių kompetencijos ugdymas, mokymų, posėdžių ir seminarų organizavimas.

Šiuo metu komiteto koordinatorė yra Augustė Kalinauskaitė.